GARANTIEREGELING

Bij je inschrijving voor de clinic heb je de aansprakelijkheidsverklaring aangevinkt waarin je aangeeft:

A. Dat je in een goede gezondheid verkeert en de conditie hebt om zonder problemen deel te nemen aan de door MTBCLINIC.NL georganiseerde activiteit. Je verantwoordelijk bent voor de beoordeling van je eigen capaciteiten. In geval van twijfel neemt je contact op met MTBCLINIC.NL.
B. Dat je je op een verantwoordelijke wijze gedraagt. De aanwijzingen van instructeurs van MTBCLINIC.NL opvolgt. Tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm draagt.
C. Dat je je bewust bent van de risico’s van de activiteiten en volledig op eigen risico aan de activiteiten meedoet. MTBCLINIC.NL, noch de door haar ingeschakelde partijen, aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Dit geldt ook voor de eigenaar van het terrein waarop de activiteiten plaatsvinden. Schade aan of verlies van eigendommen van MTBCLINIC.NL of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van MTBCLINIC.NL en bij wangedrag in het algemeen behoudt MTBCLINIC.NL zich het recht voor de participatie van de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.
De instructeurs van mtbclinic.nl kiezen zorgvuldig routes en situaties uit die aansluiten op je niveau.