Reisvoorwoorden

1. Partijen
MTBCLINIC.NL / MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Velp (gld).

Deelnemer: degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL. Hij of zij participeert in de reis die door MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL wordt georganiseerd.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO-Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO-Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO-Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO-Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO-Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO-Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze Reisvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de deelnemer en MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL met betrekking tot alle reizen die door MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL worden georganiseerd.

3. Totstandkoming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL met betrekking tot de reis waaraan de deelnemer wenst deel te nemen. De deelnemer gaat akkoord met de Reisvoorwaarden.

4. Betaling
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 15% van de totale reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 30 dagen voor de reisdag worden voldaan. Wordt de betaling niet ontvangen dan behoudt MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen waarbij annuleringskosten van toepassing zijn.

5. Annuleringskosten
Annuleren dient schriftelijk te geschieden waarbij de volgende annuleringskosten in acht genomen moeten worden.
- Tot 60 dagen voor vertrek: 15% van de reissom
- Vanaf 60 dagen t/m 31 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom

Reisvoorwaarden

- Vanaf 30 dagen t/m 16 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom
- Vanaf 15 dagen t/m 1 dag voor vertrek: 90% van de reissom
Bij het annuleren van een overeenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, kunnen de overblijvende reizigers in de accommodatie blijven, maar zullen zij de reissom voor de gehele accommodatie moeten betalen.
In het geval dat MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL de reis moet annuleren of als er onvoldoende deelnemers zijn voor de gekozen periode zoals vermeld in de publicatie, ontvang de deelnemer uiterlijk 14 dagen voor vertrek een bericht. De deelnemer heeft de mogelijkheid de inschrijving naar een andere periode te verplaatsen. Lukt dit niet dan zal MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL de betaalde reissom per omgaande terugstorten.

6.Wijzigingen in de boeking
MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL zal wijzigingen indien dit mogelijk is zo goed mogelijk verzorgen. Er kunnen wijzigingskosten van toepassing zijn. Wanneer MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL niet in staat is aan de wijzigingen te voldoen, behoudt zij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen.

7. Verblijf
Alle arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf in tweepersoons kamers met ieder een eigen badkamer en toilet. Tenzij anders is overeengekomen.

8. Speciale verzoeken / bijzonderheden
Speciale wensen, diëten, medische of lichamelijke beperkingen dienen schriftelijk voor aanvang van de vakantie te worden gemeld.

9. Shuttle service en lokaal transport
Lokaal transport wordt aangeboden als een extra service. Deelnemers reizen op eigen risico in MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL voertuigen. Luchthaven transfer shuttles worden aangeboden rond de meest gangbare aankomst- en vertrek tijden. Voor deelnemers die buiten deze tijden reizen kunnen wachttijden of extra transportkosten van toepassing zijn.

10. Verzekering
De deelnemer dient zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

11. Reisdocumenten
De deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten.

12. Gezondheidsverklaring deelnemer
De deelnemer verklaart dat hij/zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL georganiseerde activiteit. De deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn/haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact op met MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL.

13. Verplichtingen deelnemer ten aanzien van veiligheid
De deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.
De deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van MOUNTAINBIKE- ADVENTURES.NL op. De deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

14. Schade en aansprakelijkheid
De deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem/haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van MOUNTAINBIKE- ADVENTURES.NL en bij wangedrag in het algemeen behoudt MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL zich het recht voor de participatie van de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

15. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal MOUNTAINBIKE-ADVENTURES.NL het één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.